RobertoStefanUtnyttja företagets hela potential

En affärsidé kan vara hur bra som helst, en marknadsanalys bländande och ett företag kan ha en imponerande historik men utan nyckelpersoner med rätt kompetens, engagemang, drivkraft och värderingar kan en organisation aldrig dra nytta av sin fulla potential.
Hilaro hjälper organisationer att ta tillvara kraften och möjligheterna i företaget och hos människorna.

Exempel på uppdrag

Arbetat med coaching/mentorskap av chefer och specialister hos bland annat internationell telecomkoncern, leverantör av affärssystem, läkemedelsbolag, livsmedelsbolag, Försvarsmakten etc.

Ledande mobiltelefonoperatör hela landet
Uppdraget omfattade utbildning av regionchefer och ”teamleaders” i ledarskap och säljstyrning. Största delen av utbildningen genomfördes i ”fält”. Hilaro införde även ett säljträningsprogram som omfattade fyra delar och det används nu för samtliga butiks- och galleriasäljare hos uppdragsgivaren. Försäljningsvolymen ökade med drygt 10 procent efter genomfört uppdrag.

Ett bemanningsföretag
Uppdraget omfattade att utvärdera och analysera marknaden för en ny tjänst samt att lämna rekommendationer för hur uppdragsgivaren skulle agera för att ta ledningen inom det nya marknadssegmentet. Uppdraget omfattade även att rekrytera två nya medarbetare.

Internationell koncern – system för förpackning av livsmedel
Utbildning/träning av all personal i ett av koncernens bolag (160 medarbetare) i värdebaserad kommunikation.

Tillverkande företag – södra Sverige
Företaget saknade försäljningschef och hade dessutom behov av ett ”utifrånperspektiv”. Vi genomförde en 3-dagars förstudie som mynnade ut i en åtgärdslista. En av rekommendationerna var att tillsätta en tillfällig försäljningschef. Arbetet mynnade ut i omfattande omstruktureringar i hela företaget.