Vårt Nätverk

Vänder ni er till Hilaro får ni också tillgång till vårt breda nätverk av specialister inom framförallt ledarskap, organisationsutveckling, försäljning och coachning. Uppdragets karaktär och omfattning styr arbetsgruppens sammansättning.

I nätverket ingår bland andra

Stefan
Stefan Andersson
läs mer om Stefan >>>
Christel
Christel Niss-Jacobson
www.axiris.se
Margareta
Margareta Kull
www.kulleadership.se
Anders
Anders Wramner
www.wramner.org
Paul
Paul Überlacker
www.beit.nu
Peppe
Peter Runnerström
läs mer om Peter >>>
Charlotte
Charlotte Olsson
www.insikta.com
annika_75
Annika Asking
hoppetergonomi.se
Birgitta_75
Birgitta Olofson
www.stepeducation.se
camilla
Camilla Alsved
www.medvindyoga.se
linus
Linus Zackrisson
www.minkarriar.se
m-l
Marie-Louise Rexö
rexohr.se
Executive Sales Search
executivesalessearch.se
Maria Lack Holmbeck
mia@insatnet.nu
 
HilaroNetwork