Coach / Mentor

people

  • Jobbcoach/Out Placement – när ni behöver stöd och hjälp för era medarbetare att komma i ny sysselsättning – nytt jobb eller kanske starta eget
  • Säljcoach – när ni vill utveckla er organisation eller enskilda individers affärsmannaskap och värdegrundad försäljning
  • Ledarskapscoach – när ni vill utveckla ert ledarskap från bra till bäst.

Hilaro har sedan början av 2000-talet arbetat framgångsrikt med att utveckla organisationer och individer genom coaching och mentorskap.

Tillsammans tittar vi på er nuvarande situation utifrån organisationens och/eller individens och kommer överens om vilka mål som ska uppnås.

Vi hjälper er att gå från tanke till handling – från ”jag skulle vilja” till ”jag ska”. Härifrån hjälper vi dig att formulera konkreta handlingar som tar dig till målet.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Exempel på uppdrag

Arbetssökande
Vi har hjälpt ca 200 individer, från många olika branscher, till nytt arbete sedan 2001 – läkemedelskonsulent, bilmekaniker, CFO, butikschef, försäljningschef, säljare, general, receptionist, ekonomichef, projektledare etc. etc.

Hantverksföretag
Företagets ägare ägnade det mesta av sin tid åt sådant som han varken tyckte var roligt eller var speciellt bra på. Trots många arbetstimmar och hårt arbete visade företaget låg vinst. Vi utvecklade rutiner, delegerade ansvar och befogenheter, utvecklade ledaregenskaperna, skapade regler etc.

Teknikkonsultföretag
Vi utvecklade företagets konsulter från säljare till affärsmän med värdegrundande försäljning i fokus.

Tillbaka till våra tjänster