Öka företagets konkurrenskraft

  • Vet alla i organisation vad ni tjänar pengar på?
  • Lägger ni tid på rätt saker?
  • Vill ni bli bättre på att ta tillvara era affärsmöjligheter?

Hilaro har erfarenheten och kompetensen för att föreslå åtgärder som ökar er konkurrenskraft. Med våra förslag på åtgärder garanterar vi resultat.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Exempel på uppdrag

Ett bemanningsföretag
Uppdraget var att utvärdera och analysera marknaden för en ny tjänst samt att lämna rekommendationer för hur uppdragsgivaren skulle agera för att ta ledningen inom det nya marknadssegmentet. Dessutom ingick att rekrytera två nya medarbetare.

Företag inom presentreklambranschen
Uppdragets mål vara att kartlägga företagets nuläge utifrån deras markandsposition , marknadsstrategi och deras metoder för att nå marknaden. Förstudien mynnade ut i ett åtgärdsprogram.

Tillbaka till våra tjänster