HilaroCodeofConduct

Hilaro’s uppförandekod

Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall Hilaro i allt värna om integriteten.

Karaktären på Hilaros uppdrag kräver våra konsulters absoluta oberoende, fritt från varje annat inflytande, i synnerhet det som följer av egna personliga intressen eller yttre påtryckningar. Hilaros konsulter skall därför undvika varje inskränkning av sitt oberoende och noggrant tillse att inte försumma sina yrkesnormer i syfte att tillfredställa sin kund.

Hilaros konsulter förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller också för anställda eller andra som arbetar på uppdrag av konsulten. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.